KAVEL 5

MAATVOERING VAN DE KAVEL EN  HET HOOFDBEBOUWINGSVLAK

KAVELEIGENSCHAPPEN:


Kavel oppervlakte: circa 321 m2

Koopsom: € 190.000,- vrij op naam


Bebouwingsmogelijkheden: Voor alle bebouwingsmogelijkheden verwijzen wij u naar het vigerende bestemmingsplan. Klik hier voor bestemmingsplaninformatie.


Aangegeven maatvoeringen op tekening zijn indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.


KAVELKAART

RENVOOI:


- Bouwkavel /erfgrens

- Bouwvlak conform bestemmingsplan

- Waterlijn

- Bestaande keer/kademuur

- Voorgevel orientatie